Čipování

Psi bez PP, kteří chtějí skládat zkoušky z výkonu a jezdit na závody, musí být čipováni.
Psovod vyplní žádost „Zařazení psa bez PP do registru psů BPP“ který najdou na www.msks.cz
Pak nechá psa očipovat u veterinárního lékaře, výhradně čipem ISO.
Lékař potvrdí na žádosti, že provedl očipování psa a uvede číslo čipu.
Psovod zašle tuto žádost společně s dokladem, že zaplatil poplatek 250,- Kč na sekretariát MSKS.
Na žádosti musí být uvedeno narození psa, pokud není známo, provede se odhad, který bude následně v registraci.
Adresa sekretariátu: MSKS, kpt. Jaroše 35, Brno, 602 00
V poplatku je zahrnuto vystavení a doporučené zaslání „Registračního a výkonnostního průkazu psa bez PP“