Naši členové

Výbor klubu:

Hloušek Jan - předseda, výcvikář

Prchal Marcel - místopředseda, hospodář, vedoucí skupiny NZŘ, IPO

Grimmová Dagmar - jednatelka, pokladní

Prchalová Eva - člen výboru, webmaster

Staňková Marie - člen výboru

Kadlec Miroslav - člen výboru

Revizní komise:

 
 
Procházka Matěj
 

Členové:

Staňková Iveta

Tůmová Ivana

  

Reiblová Zdeňka

Šmíd Robert

Kobylka Filip

Laštůvka Ladislav

Kučerová Alena

Vondráček Lukáš

Kolář v