Výkonostní průkaz agility

Vyřízení výkonnostního průkazu

O výkonnostní průkaz (dále jen „VP“) psovod požádá člena výboru pověřeného vyřizováním agendy VP (dále jen „vystavitele VP“).
Platbu za vystavení VP provede na účet KA ČR (dále jen „účet klubu“). Jinak než na účet klubu platit nelze.
Po splnění všech těchto podmínek bude VP nejpozději do 30 dnů vystaven a odeslán na adresu psovoda.

Platba za VP

CENA VP PRO ČLENA KA ČR: 70 Kč
CENA PRO NEČLENA KA ČR: 100 Kč
převodem na účet KA ČR
číslo účtu: 281295369/0800
variabilní symbol: čtyřčíslí 7777 a číslo VP
(např. systém vám vygeneruje VP číslo 033312, var. symbol napíšete: 7777033312).
konstantní symbol: 558
zpráva pro příjemce: VP Příjmení psovoda a jméno psa
(např. u VP pro Jana Nováka se psem Alfa Beta z Gamy napíšete: VP Novák Alfa Beta)
nebo složenkou typu „A“
číslo účtu: 281295369/0800
adresa majitele účtu: Klub agility ČR, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7
variabilní symbol: čtyřčíslí 7777 a číslo VP
(např. systém vám vygeneruje VP číslo 009812, var. symbol napíšete: 7777009812).
konstantní symbol: 0308
zpráva pro příjemce: VP Příjmení psovoda a jméno psa
(např. u VP pro Janu Novákovou se psem Brita napíšete: VP Nováková Brita)
Evidenci VP vede členka výboru Jitka Maroušková, e-mail: agilityvp(zavináč)gmail.com, s vedením agendy vypomáhá členka KRK Jaroslava Podmolová, e-mail: agilityvp@gmail.com.

Podrobnosti ZDE